Hvad er trivselsundersøgelser, og hvordan kan de hjælpe os?

Hvad er trivselsundersøgelser, og hvordan kan de hjælpe os?

november 23, 2022 Slået fra Af Admin

Er du nogensinde blevet spurgt, hvordan du har det i dag? Det har du sikkert gjort. Uanset om det er af en ven, et familiemedlem eller endda en kollega, er det blevet almindeligt i samfundet at spørge ind til nogens velbefindende. Og mens det er én ting at stille spørgsmålet verbalt, er du så nogensinde blevet bedt om at give din trivsel en numerisk score? Hvis ikke, vil du måske snart blive det. Velkommen til en verden af trivselsundersøgelser.

En trivselsundersøgelse er præcis, hvad det lyder som: en undersøgelse, hvor folk bliver bedt om at vurdere deres trivsel på en skala fra 1 til 10 (eller nogle gange fra 1 til 5). Formålet med disse undersøgelser er at indsamle data om, hvordan folk har det, så organisationer kan identificere tendenser og træffe foranstaltninger i overensstemmelse hermed. Hvis en organisation f.eks. opdager, at medarbejdernes tilfredshedsscore er faldet støt i løbet af flere måneder, kan den tage skridt til at forbedre arbejdsforholdene eller øge ydelserne

Undersøgelser af trivsel kan hjælpe både enkeltpersoner og organisationer på en række måder. For enkeltpersoner kan en trivselsundersøgelse hjælpe dig med at blive mere selvbevidst om, hvordan du har det og hvorfor du har det. Denne selvbevidsthed kan derefter føre til positive ændringer i dit liv, f.eks. ved at du vælger at gå i gang med en ny hobby eller forpligter dig til at spise sundere. For organisationer kan trivselsundersøgelser give værdifuld indsigt i medarbejdernes humør og generelle tilfredshed med deres arbejde. Disse data kan derefter bruges til at foretage de nødvendige ændringer, f.eks. ved at øge kommunikationen eller uddele lønforhøjelser/bonusser.

Læs mere via Visma Enterprise.